Trương Nam Thành: ‘Nhung Kate mạnh mẽ như đàn ông’


Nam diễn viên hoảng khi Nhung Kate cướp con chuột từ tay mình để bỏ vào miệng tại hậu trường ‘Đánh tráo số phận’. www.Thethao.me tổng hợp – Nguồn RSS Internet